Özel Kuvvetler > Özel Kuvvetler (Karakterler)

       Çiftçi              Oduncu              İnşaatci            Demirci               Büyücü
1356760539en_expert.jpg
Özel Kuvvetler
Özel kuvvetler kaynak üretilmesinde önemli paya sahiptirler
Her oyuncu kayıt esnasında, ilgili kaynakların üretimlerinin geri kalanlardan % 10 daha yüksek olacağı bir yetenek seçebilecektir.
Bununla birlikte, Büyücü yeteneğini seçen oyuncuların tüm imalatı diğerlerinden %2.5 daha fazla olacaktır.
Özel kuvvetlerin nasıl eğitilir?
1-Seçilmiş özel kuvvetinizi Belediye binasında eğitebilirsiniz.
2-Açık pazarda kendi özel birlikleriniz ile diğer özel birliklerin alım satımını gerçekleştirebilirsiniz.
3-Diğer oyunculara saldırırken, bu oyuncuların özel kuvvetlerini esir alabilirsiniz. Fethedilen vahalara özel birliklerinizi yollayarak üretimi arttırabilirsiniz.
Fethedilen vahalara özel kuvvetleri göndererek üretim arttırımı
Askeri birlikleri & Kahramanı göndererek, Oyuncular şehrin etrafında konuşlu vahaları (Ginghiz yerleşimlerini) ele geçirebileceklerdir, vahalar (Ginghiz  yerleşimleri) ele geçirildikten sonra, 1 kaynağa sahip vahadaki üretimi % 75 oranına kadar, iki kaynağa sahip vahadaki üretimin her birini ise % 50 oranında kadar arttırmak için ilgili özel kuvvetleri bölgeye gönderebilirsiniz.

Tahıl kaynağına sahip vaha için ihtiyaç duyulan özel kuvvetler: Çiftçi,
Ağaç kaynağına sahip vaha için ihtiyaç duyulan özel kuvvetler: Oduncu (Marangoz)
Demir kaynağına sahip vaha için ihtiyaç duyulan özel kuvvetler: Demirci,
Taş kaynağına sahip vaha için ihtiyaç duyulan özel kuvvetler: İnşaatçı,
Vahaya sevk edilen her özel kuvvet ilgili kaynağını % 5 oranında arttırabilecektir.Ve eğer vahaya özel kuvvetlerle birlikte Büyücü gönderirseniz, her bir Büyücü diğer özel kuvvetin üretimini %20 oranında arttıracaktır (Büyücüler tek başlarına imalatı arttırmamaktadırlar)

Vahayı ele geçirdikten sonra, haritaya gidip, haritadan ''özel kuvvetleri gönder'' seçeneğini seçerek ilgili özel kuvvetleri kaynakları arttırmak için vahaya sevk edebilirsiniz.
Ayrıca çeşitli vahalarda çalışmakta olan özel kuvvetlerin sayısı belediyede > özel kuvvet > “etkin” iş gücü bölümünde gösterilmektedir. Bunun yanı sıra, en fazla 3 farklı vahaya özel kuvvet gönderebilirsiniz.
Vahaların nasıl ele geçirileceğine ilişkin daha fazla bilgi almak “Vaha ele geçirme” bölümüne bakınız.

Özel Kuvvet Çeşitleri
1356761137wizard.jpg1356761167w.jpg
Büyücü: Diğer özel kuvvetlerle karşılaştırıldığında, tüm kaynakların genel üretimini %2.50 oranında arttırabilmektedir, Büyücü ayrıca astrolog ve şifacı olup, felaketleri tahmin edebilmekte ve yaralı asker ve Kahramanlarınızın iyileşmesine yardımcı olmaktadır.
1356761185farmer.jpg1356761199f.jpg

Çiftçiler: Diğer özel kuvvetlerin kaynak düzeyindeki üretimleri ile karşılaştırıldıklarında, % 10 daha fazla tahıl üretimi gerçekleştirebilmekte ve meyve bahçelerini şekillendirmektedirler
1356761212n.jpg1356761226nnn.jpg

Oduncu (Marangoz): Diğer özel kuvvetlerin kaynak düzeyindeki üretimleri ile karşılaştırıldıklarında, % 10 daha fazla odun üretimi gerçekleştirebilmekte ve şehirlerin etraflarında bulunan ağaçlık alanlardan kereste imal etmektedirler.

1356761237blacksmith.jpg1356761248b.jpg
Demirci: Diğer özel kuvvetlerin kaynak düzeyindeki üretimleri ile karşılaştırıldıklarında, % 10 daha fazla demir üretimi gerçekleştirebilmekte ve şehirlerin etrafında bulunan metallerin çıkarılmasında yardımcı olmaktadırlar.

1356761261builder.jpg1356761273bb.jpg
İnşaatçı: Diğer özel kuvvetlerin kaynak düzeyindeki üretimleri ile karşılaştırıldıklarında, % 10 daha fazla taş imalatı gerçekleştirebilmekte ve inşaata yönelik faydalı taşların çıkartılmasında yardımcı olmaktadırlar.