Birlikler > Koçbaşı

                                                  1328350108battering_ram.jpg
Koçbaşı
Koçbaşı, saldırdığınız şehirlerin duvarlarını yıkmaya yarayan bir alettir. Seferde mancınık ve koçbaşı kullanıldığında sefer savaşa dönüşecektir.
Bu alet ayrıca kendi şehrinize düzenlenen saldırıların savunulmasında da etkili bir alettir, söz konusu bu savaş aletleri ilk önce akademide araştırılmakta ondan sonra atölyede imal edilmektedirler.
Bununla birlikte, kaç başı ve mancınıkların Akademide araştırılabilmesi için ilk önce bir atölyenizin olması gerekmektedir.
Bir seferde mancınık kullanılması durumunda, Uygarlaşma puanlarından 100 puan eksiltilecektir. Bu aleti yapmak için gerekli olan kaynak düzeyi:
Sunucu çeşidi: Seviye Atölye:

İnşaa etme Koçbaşı için gereken kaynaklar

52085041085400:14:00


65 30 75 0 Kutu‎ 15


Koçbaşının saldırı ve savunma güç seviyelerini Akademi binasında artırabilirsin. Daha fazla bilgi için lütfen  "Akademi" bölümüne bakınız.