Birlikler > Danışman

                                                  1328352169counsellor.jpg
Danışman
Danışmanlar Kralın vekilleri olup, kendilerine şehrin belediye başkanı ve maliyecisi gibi önemli konumlar diğer görevliler verilmektedir. Bir başka oyuncunun şehrini ele geçirmek için, biri sarayın işlerini yürütmesi için kral naibi olarak sarayda kalacak, diğeri şehrin yeni belediye başkanı olarak şehri idare edecek ve diğeri yeni maliye bakanı olarak mali işleri yürütecek üç adet danışmane ihtiyacınız olacaktır.

Diğer şehirlerin nasıl fethedileceğine ilişkin daha detaylı bilgi için "Şehri ele geçirme" bölümüne bakınız.

Danışmanlare yönelik önemli bir diğer görev de "Ölümsüz yazıtın" ele geçirilmesidir, taarruz yapan ordunun ölümsüz yazıtı ele geçirmek için yanlarında danışman bulundurması gerekmektedir

Danışmanlar Sarayda yetiştirilmektedirler, ancak eğitim öncesinde ilk olarak akademide araştırılmaları gerekmektedir, bundan sonra Sarayda yetiştirilebileceklerdir.

Danışman yetiştirmek için gerekli kaynak miktarı

Sunucu çeşidi: Seviye Saray:

Eğitim danışman için gereken kaynaklar

44,00031,00028,50034,000500:17:00


50 55 55 0 Kutu‎ 18