Oyunun hikayesi ve kuralları > Bir şehrin ele geçirilmesi

Bir başka oyuncunun şehrini ele geçirip onu kendi şehirleriniz arasına katabilirsiniz, buna karşın başka oyuncuların şehirlerini ele geçirmek için belirli koşulları yerine getirmiş olmanız gerekiyor.
Bu koşullar aşağıdaki gibidir:
1) Kahramanın üç adet müşavir ile bir savaşı yürütmesi gerekmektedir, müşavirlerden bir tanesi Kral adına Saraya bakacak, Diğer müşavir yeni Belediye başkanı olacak, bir diğeri ise mali işler sorumlusu olacaktır.
2) Hedef şehir oyuncuların başkenti ya da tek şehri değildir.
3) Hedef şehirde Saray bulunmamaktadır, Eğer Saray varsa ele geçirmeden önce bu Sarayın yıkılması gerekmektedir.
4) Hedef şehirde herhangi bir askeri güç bırakılmaması gerekmektedir, ele geçirmeden önce, tüm kuvvetleri yok edilmesi için savaş modu taarruzu şeklinde bir saldırı düzenlemeniz gerekmektedir
5) Ele geçirme seferinin kuşatma şeklinde yapılması gerekmektedir.
6) Saldırı şehrinizden Sarayın 20. seviyede olması gerekmektedir. Size Saray başına iki şehre müsaade edildiği için (ister inşa edilmiş ister ele geçirilmiş olsun), bir başka şehri alma olasılığı bulunmaktadır.

Taarruz kuvvetleri hedef şehre geldiğinde
1) Taarruz ordusu savaşı başlatacak ve eğer kazanırlarsa şehri kuşatma altında tutacaklardır.
2) Şehir kuşatıldığında, şehri savunan kişi hiçbir kuvvet inşa edemeyecektir, eğer oyuncu kuşatma öncesinde eğitilmek üzere sırada bekleyen bir takım güçlere sahipse bunlar sona erecektir.
3) Hedef şehir kuşatma altındayken, kaynakları depoya ilave edilemeyecektir.
4) Taarruz ordusu hedef şehri kuşatırken, tahıl yetersiz olmadığı sürece, askerlerinin tahıl tüketimleri hedef şehirden karşılanacak, eğer tahıl yetersiz olursa saldırıyı gerçekleştiren ordunun kendi şehrinden karşılanacak.
5) Hedef şehir kuşatma altındayken, bu şehre gerçekleştirilecek sefer yalnızca savaş modunda gerçekleştirilebilecektir.
6) Hedef şehir kuşatma altındayken,  tüccarları şehirden ayrılamayacağı için marketi aktif olmayacaktır.

Birkaç not
Normal ele geçirme durumlarında, üç müşavire ihtiyacınız olacak, buna karşın, bunlardan bazıları savaş sırasında ölebileceği için altı adet müşaviriniz olmasını tavsiye ediyoruz. Çok fazla müşavirinizin olması teslimiyet pazarlıklarının hızlanmasına yardımcı olacaktır. Savaş kuşatma modunda olduğunda, kahramanlar dinlenme periyodunda olsalar bile yine de savaşa katılabileceklerdir. Eğer bir şehir kuşatılırsa, kuşatılmadan önce ve birlikler savaş görevi ile görevlendirilmişlerse, birlikler kendiliğinde şehre dönecekler ve kendi şehirlerindeki savaşa katılacaklardır.

Kuşatmanın kırılması: Savaş modunda sefer düzenlenerek, kuşatılan şehre diğer oyuncular ile diğer oyuncuların birlikleri tarafından yardım edilebilecektir.
Eğer savaşı kazanmayı başarabilir ve kuşatılmış askeri birlikleri öldürebilirlerse, kuşatma kaldırılabilecektir. Kuşatmanın iptal edilmesi: Taarruzu gerçekleştiren oyuncu, askeri kamp yoluyla kuvvetlerinin bir kısmını ya da tamamını herhangi bir noktada geri çekebilecektir.
Eğer birliklerinden bazılarını geri döndürürlerse kuşatma iptal edilecektir.

Kuşatmanın desteklenmesi: Eğer saldırıyı gerçekleştiren oyuncu kuşatma sahasına bir başka ordusunu daha gönderirse, bunlar otomatik olarak asıl birliklere katılacak ve tek bir ordu olacaklardır.

Kuşatılan şehre saldırı sınırlaması: Kuşatma şehrine sadece savaş ya da casus modunda saldırı gerçekleştirebilirsiniz, diğer modlar etkili olmayacaktır.
Sadece taarruz gerçekleştiren oyuncu askeri birliklerine destek gönderebilecektir.

Şehrin ele geçirilmesi: Bir şehir toplamda X saatten daha fazla kuşatma altında kalırsa, o şehrin ahalisi kuşatmadan usanıp, teslimiyeti kabul edecek ve saldıran tarafın ordusuna katılacaktır.
Bu andan itibaren o şehir saldırıyı gerçekleştirenlerin şehirleri arasına katılacaktır.   Taarruz ordusu bu andan itibaren destek ordusu olacak ve bunu askeri kampınızda görebileceksiniz.
Ayrıca birliklerinizden herhangi bir noktada dönme talebinde de bulunabilirsiniz.  Müşavirleriniz arasından üç tanesi sürekli olarak yeni şehirde kalacak geri kalanlar ise askeri kampta destek olarak gösterilecek ve istenildiğinde orjinal şehre dönebileceklerdir.

Kuşatma süresinin hesaplanması: Eğer savunma yapan şehrin günlük uygarlaşma düzeyi 1,200'e ya da daha azına eşitse, teslim olmaya dayanma süresi 24 saat olacaktır. Eğer savunma yapan şehrin uygarlaşma seviyesi ekstra her bir 200 puan ile 1,200'den daha fazlaysa, teslim olmaya dayanma süresine bir saat ilave edilecektir. Teslimiyet esnasındaki toplam uygarlaşma sonucu, her 10,000 puanla birlikte, teslim olmaya katlanma süresine bir saat ilave edilecektir.

Tapınakta dua etmenin savunma yapanlara ve saldırı gerçekleştirenlere etkileri
Saldıralar tarafından,
kuşatma esnasında bir şükran seremonisi gerçekleştirilecektir, kuşatma süresinden iki saat ve dua etme süresinden beş saat azaltılacak.
Savunucular tarafından, kuşatma esnasında savunmacılar bir şükran seremonisi düzenleyecekler, kuşatma süresine dört saat eklenecek sonrasındaysa dua etme süresine on saat eklenecek.
Savunmacıların şehrinde kuşatma esnasında ekstra müşavirlere sahip olunmasının etkisi: Kuşatma esnasında savunma yapan şehirdeki müşavirler, savaş hattına doğru ilerlemek ve saldıran müşavirleri öldürmek için savaşın karışıklığından istifade etmektedirler.

Eğer saldıran ordunun ekstra müşavirleri olursa, bu kuşatma süresini müşavir başına 15 dakika, 10 saatlik bir asgari düzeye düşürebilecektir. Eğer Saray koşullarına ilişkin daha fazla bilgi almak istiyorsanız, "Saray" ' bölümünü ziyaret etmenizi öneriyoruz