Birlikler > Kahraman

Bir Kahramanı yetiştirmek için, oyuncunun bir Kahraman konağı inşa etmesi ve yetiştireceğininz asker tipine bağlı olarak, (Piyade, Silahşör, Okçu veya Şövalye) belirli bir IQ miktarı ile kaynağa ihtiyacınız olacaktır. Bununla birlikte, IQ puanları yerine altınlar da kullanabilirsiniz, bu konuyla ilgili daha fazla açıklama için lütfen "Kahramanın konağı" bölümüne bakınız.

Her bir şehirde kaç tane Kahraman yetiştirebileceğinizle ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Kahramanın savunma ve saldırı düzeyi.
Kahraman'ın seviyesi seçtiğiniz askeri birlik türüne ve akademide geçmişte edinmiş olduğunuz tecrübeye bağlıdır.  Buna karşın, Kahraman bir kez seçildikten sonra seviyesi artık akademide bir üst seviyeye çıkarılamayacaktır. Bu andan itibaren, kahramanın savunma ve taarruz seviyesi savaşta kazandığı tecrübesi ile tespit edilecektir. Deneyim puanlarını Kahraman konağında yer alan Kahraman listesi bölümünde görebilirsiniz. Kahraman konağında, Kahramanın taarruz ya da savunma seviyesini elle arttırmak için puanları kullanabilirsiniz. Saldırı ya da savunma seviyesini 1,000. düzeye kadar arttırabilirsiniz.

Savunma ve saldırı seviyesi; temel güç artı (300 * (Kahramanın buğday tüketiminin 7'ye bölünmesi)) * (Kahramanın seviyesi * 1.007) -1)' eşittir.

Örneğin bir şövalye 1,000. seviyede bir kahramana dönüşmektedir, bunların gücü, birinci seviyede 9,298 şövalyeye eğit olacaktır.

Askeri deneyim puanları nasıl kazanılmaktadır
Askeri tecrübe puanları Kahraman ortaya çıktığında kazanılmaktadır. Askeri deneyim puanlarının hesaplanma yolu aşağıda açıklanmıştır.

Eğer bir oyuncu bir savaşı kazanırsa, düşman birliklerinin artık tüketemeyeceği her 300 tahıl puanı ile bir puanlık askeri deneyim kazanacaksınız.

Eğer bir oyuncu kaybederse, düşman birliklerinin artık tüketemeyeceği her 500 tahıl puanı ile bir puanlık askeri deneyim kazanacaksınız.

Askeri deneyim kazanmanın tüm şehirlerinize ait olduğunu ve bunun Kahraman konağınızda gösterileceğini lütfen unutmayınız.
Askeri personel olmadıkları için casusların öldürülmesi askeri deneyim kazandırmamaktadır.
Oyuncular kendi şehirlerine saldırı düzenleyerek askeri deneyim kazanamayacaklardır.

Kahraman'ın sağlık seviyesi
Kahraman da diğer askerler gibi yaralanıp ölebilmektedir, bununla birlikte Kahraman konağında dinlendikleri esnada sağlıkları iyileşmektedir, yine de bunların iyileşmelerini bir Büyücü kiralayarak hızlandırabilirsiniz.

Bir Kahramanın 20. seviyede Kahraman konağında yetiştirilmesinin aldığı sürenin aşağıdaki kutuda gösterildiğini lütfen unutmayınız.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Piyadelerin Kahraman olarak yetiştirilmesi.                 1335076764infantry.jpg
Piyadelerin Kahraman olarak yetiştirmek için, (premium seçeneklerden) 10 IQ puanı ya da 3 altın harcamanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra, Kahraman konağının 5. seviyede olması gerekmektedir.
Sunucu çeşidi: Seviye Kışla:

Eğitim Piyade için gereken kaynaklar

3,0002,4002,000600400:23:20


225 250 250 0 Kutu‎ 20


Silahşörlerin Kahraman olarak yetiştirilmesi. 1335077032swordsman.jpg
Silahşörlerin Kahraman olarak yetiştirmek için, (premium seçeneklerden) 20 IQ puanı ya da 5 altın harcamanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra, Kahraman konağının 10. seviyede olması gerekmektedir.
Sunucu çeşidi: Seviye Kışla:

Eğitim Silahşör için gereken kaynaklar

4,0003,0003,2001,600400:27:55


350 200 150 0 Kutu‎ 24


Okçuların Kahraman olarak yetiştirilmesi.       1335077171archer.jpg
Okçuların Kahraman olarak yetiştirmek için, (premium seçeneklerden) 30 IQ puanı ya da 7 altın harcamanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra, Kahraman konağının en azından 15. seviyede olması gerekmektedir.
Sunucu çeşidi: Seviye Ahır:

Eğitim Okçu için gereken kaynaklar

6,00010,0008,0002,0001200:42:55


575 300 525 0 Kutu‎ 48


Şövalyelerin Kahraman olarak yetiştirilmesi.        1335077364knight.jpg
Şövalyeleri, Kahraman olarak yetiştirmek için, (premimum opsiyonlardan) 40 adet IQ puanı ya da 9 adet altın harcamanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra, Kahraman konağının 20. seviyede olması gerekmektedir.
Sunucu çeşidi: Seviye Ahır:

Eğitim Şövalye için gereken kaynaklar

15,00010,00012,0003,2001600:55:00


900 425 500 0 Kutu‎ 38


Vahalar ve Ginghiz Kampları
Vahalar ve Ginghiz Kamplarıyla ve bunların bir Kahraman sayesinde nasıl ele geçirilebileceğiyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen "Ginghiz Kampı" ve "Ginghiz Vahaları" bölümlerini ziyaret ediniz.