Ginghiz > Ginghiz Kampları

Ginghizler, hazinelerinin çoğunu Ginghiz kamplarında saklamaktadırlar, ancak bazı durumlarda hazinelerini Vahalarda da saklamaktadırlar. Serverın geçiş müddetinin altıda biri (1/6) geçtikten sonra, Ginghiz kampları haritada ortaya çıkacak ve serverın sonuna kadar hazineler her 24 saatte 4 kez serbest bırakılacaklardır.
Aşağıdaki görüntüde Ginghiz kampının bir saldırı öncesindeki ve sonrasındaki durumunu görebilirsiniz.
  13445173901.gif   (önce)        13445174832.gif  (sonra)

Ginghiz kampları ele geçirilinceye kadar sürekli hareket halindedir, bu nedenle harita üzerinde sabit kalmayacaklardır. Ginghiz kampları sabit kalabilecekleri 12 saat ile 10 gün sonrasında haritada bir başka konuma taşınacaklardır.
Ginghiz kamplarında 1,724 adet hazine bulunmaktadır, bu hazineler aşağıda gösterildiği gibidir:
  • 8 adet Altın Anahtar
  • 16 adet Hazine Sandığı
  • 16 adet Gümüş Anahtar
  • 24 adet 500'lük altın çantası
  • 60 adet 250'lik altın çantası
  • 160 adet 100'lük altın çantası
  • 240 adet 50'lik altın çantası
  • 400 adet 30'luk altın çantası  
  • 800 adet 10'luk altın çantası
Tabii ki bazı Ginghiz kamplarında hiçbir hazine olmayacaktır.
Bazı sunucularda daha fazla sayıda hazine olabileceğini ve bunların hazine dairenizde gösterileceğini lütfen unutmayınız.
Ginghiz kampları harita üzerinde çadır şeklinde gösterilecek olup harita üzerinde rastgele konum değiştireceklerdir. 

Ayrıca, Ginghiz kamplarındaki hazinelerin haritanın yalnızca aynı bölgesinde hareket edeceğini de lütfen göz önünde bulundurunuz.
Ginghiz kampları taarruza uğrayıp ele geçirilirse artık harita üzerinde hareket etmeyeceklerdir.
Ginghiz kampının ele geçirilmesi / fethedilmesi. Ginghiz kampını ele geçirmek için, orduya eşlik edecek bir kahramana ihtiyacınız olacaktır. Ginghiz kampına saldırmak için yalnızca savaş modunda olmanız gerekmektedir.
Kampı fethetmek için, Ginghiz ordusunu tamamen imha etmeniz gerekmektedir.

Açıklama 1: Ginghiz kampını fethetmek için kahraman savaştan sağ salim hayatta kalarak çıkmalıdır.
Açıklama 2: Ginghiz kampına ayrıca çoklu saldırılar da düzenleyebilir, Ginghiz ordusunu imha edip kampı ele geçirebilir / fethedebilirsiniz.
Açıklama 3: Ginghiz askerlerinin kamp içerisinde seviyesi bazen hazinenin türüne bağlıdır. Bu nedenle, öncelikle kampı gizlice gözetlemenizi öneririz.
Açıklama 4: Sadece şehrinizden 20 metrekare (aşağı, yukarı, sağa, sola) ya da 40*40 mesafe içerisinde yer alan bir Ginghiz kampını fethedebilirsiniz.
Açıklama 5: Ginghiz kampının ele geçirilmesinin kahraman konağı veya elde edebileceğiniz vahaların sayısı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır, ancak kahraman konağının seviyesinin 10 olması gerekmektedir.
Açıklama 6: Ginghiz kampı ele geçirildikten sonra elde edilen hazineler hazine dairenize teslim edilecektir, hazine daireniz 10. seviyede birinci 20. seviyede ikinci olmak üzere maksimum 2 hazineyi barındırabilecektir, şehirlerinizde yeterli hazine dairesi yeri olduğu sürece hazinelerin sayısı üzerinde hiçbir sınırlama söz konusu değildir.
Bununla birlikte, Altın anahtar, Hazine sandığı ve Ölümsüz kitap için Hazine Dairenizin 20. seviyede olması gerekmektedir. Hazine dairenizde önceden ele geçirilen hazineler ile kullanılabilir hazinelerin durumlarını görebilirsiniz.
Eğer bir hazine ele geçirildikten sonra hazine dairesinde aktif durumda gösteriliyorsa, başka şehirlere taşınabilecek ve başka oyuncular tarafından söz konusu bu hazineye saldırı düzenlenebilecektir, ancak ele geçirilen hazine eğer hazine dairesinde arşivlenmişse artık bu hazineye saldırı düzenlenemeyecek ve başka şehirlere taşınamayacaktır.

Hazinelere ilişkin daha fazla bilgi için, lütfen kılavuzda yer alan “Ginghiz hazineleri” ve Nakit para ödülleri & nakit olmayan ödüller bölümlerine bakınız.