Premium Seçenekler > Yağmalanacak kaynakların seçilmesi

Askeri kamp > Konuşlanma bölümünden bu özelliği etkinleştirerek, şehrinizde yağmalanmasına en çok ihtiyaç duyulan kaynakları seçebilirsiniz.